top of page

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care colectăm, utilizăm și în orice alt fel prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în cadrul desfășurării activității noastre, precum și modul în care vă sunt respectate drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor.
Înainte de a utiliza pagina web https://asociatiaprincipelenicolae.ro/ (în continuare ”Pagina Web”), precum și orice servicii oferite prin intermediul Paginii Web, vă recomandăm să citiți cu atenție Politica de Confidențialitate.

1. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE?
Asociația Principele Nicolae, o persoană juridică română de drept privat, cu sediul în București, strada Carol Davila nr. 61, Camera 1, Sector 5, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 41 din 17 iulie 2019, cod de înregistrare fiscală 41495179 („Asociația”) este operator de date cu caracter personal în legătură cu datele cu caracter persosnal prelucrate în legătură cu Pagina Web.

2. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?
Pentru detalii suplimentare cu privire modul în care Asociația prelucrează datele dvs. cu caracter personal, sau dacă doriți să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact: [adresa de e-mail, nr. telefon, adresa fizică după caz]

3. CE DATE PRELUCRĂM?
Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Date de identificare – prenume, nume de familie, adresă e-mail;
b) Date de contact – adresa de e-mail; numărul de telefon, adresă poștală;
c) Date profesionale – adresa sediului persoanei juridice, calitatea dvs. în cazul în care acționați în calitate de reprezentant al unei entități juridice;
d) Date privind interacțiunea cu dvs. – includ orice informații pe care le primim de la dvs. ca parte a serviciilor de suport oferite dvs., când faceți o reclamație / sesizare, sau ne transmiteți o solicitare în legătură cu activitatea noastră;
e) Date privind activitatea dvs. în Pagina Web – informații privind interacțiunea dvs. cu Pagina Web (e.g. atunci când trimiteți o solicitare de informații);
f) Date privind dispozitivul dvs. și date colectate prin cookies și tehnologiile similare – includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa Pagina Web (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, informații despre dispozitiv (e.g. tip dispozitiv), mărci temporale privind acțiunile dvs. pe Pagina Web;
g) Date privind tranzacțiile dvs. – atunci când utilizați anumite servicii oferite prin Pagina Web contra cost, putem prelucra date precum: plătite efectuate de dvs., serviciile achiziționate,;

1. DE UNDE OBȚINEM DATELE DVS.
1.1. Vom colecta datele dvs. cu caracter personal:
a. Direct de la dvs., respectiv când ne comunicați în mod direct informațiile (e.g. prin completarea unui formular) sau prin interacțiunea dvs. cu reprezentanții noștri.
Spre exemplu, vom obține datele dvs. cu caracter personal atunci când: (i) vă înscrieți pentru achiziționarea unui abonament de membru pentru a deveni membru de onoare ai Asociației; (ii) vă înscrieți pentru achiziționarea unor bilete la evenimentele organizate de Asociație; (iii) efectuați donații către Asociație; sau (iv) solicitați informații cu privire la campaniile și evenimentele desfășurate de Asociație.
Atunci când primim datele direct de la dvs., vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că vă aparțin sau, după caz, aveți dreptul sa le utilizați. În măsura în care vor exista suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți datele altei persoane fără autorizare, vom lua măsuri pentru remedierea sau încetarea acestei situații (e.g. actualizarea, completarea, ștergerea datelor, limitarea accesului la datele utilizate nelegal etc.).
b. Alte surse decât dvs., respectiv:
Autorități sau instituții publice: precum solicitări ale instanțelor de judecată sau a organelor abilitate, în contextul unor investigații judiciare etc.

2. DE CE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
2.1. FURNIZAREA SERVICIILOR NOASTRE
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza serviciile oferite prin Pagina Web. Atunci când utilizați serviciile oferite prin Pagina Web, (e.g. când achiziționați abonamente de membru pentru a deveni membri de onoare ai Asociației, când efectuați donații, când achiziționați bilete la evenimentele organizate de Asociație, când solicitați informații în calitate de simplu utilizator al Pagii Web).
a) Dacă sunteți persoană fizică care achiziționează serviciile noastre (abonamente de membru pentru a deveni membru de onoare ai Asociației, bilete la evenimentele organizate de Asociație) sau care efectuează donații, vom prelucra următoarele categorii de date:
Date de Identificare, Date de Contact, Date de Conținut, Date Privind Dispozitivul dvs. (IP-ul dvs.), și Date privind Tranzacțiile dvs.
b) Dacă sunteți reprezentant (persoană fizică) a unei persoane juridice care achiziționează bilete la evenimentele organizate de Asociație sau efectuează donații către Asociație, vom prelucra următoarele categorii de date:
Date de Identificare, Date de Contact și Date Profesionale
TEMEI LEGAL:
Încheierea și executarea contractului, atunci când beneficiați de serviciile noastre, doriți să deveniți membru sau faceți o donație.
Interesul nostru legitim de a încheia și executa în mod corespunzător contractul încheiat cu persoana juridică, atunci când dvs. acționați în calitate de reprezentant al unei astfel de persoane juridice.
Interesul nostru legitim de a gestiona adecvat relația cu vizitatorii Paginii Web.
2.2. PLĂȚI ȘI FACTURARE

Atunci când accesați anumite servicii cu plată oferite prin Pagina Web, putem utiliza serviciile unor terți furnizori de servicii de procesare a plăților. Aceștia colectează în mod direct datele dvs. bancare și alte date de plată, necesare pentru a efectua plata serviciilor achiziționate în Pagina Web. Noi nu avem acces la astfel de informații, însă putem primi de la acești furnizori o serie de date, cum ar fi: Date privind tranzacțiile dvs., Datele de Identificare. Aceste date sunt necesare pentru a ține evidența serviciilor achiziționate de dvs. și pentru scop de facturare.
TEMEI LEGAL:
Încheierea și executarea contractului, precum și îndeplinirea obligațiilor legale privind facturarea și ținerea evidentelor fiscale.

2.3. ANALIZA ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIEI
Prelucrăm o serie de datele cu caracter personal pentru a organiza în mod optim și pentru a eficientiza activitatea Asociației, respectiv pentru a analiza modul în care abonații utilizează serviciile și își execută obligațiile contractuale.
Date de Identificare, Date de Contact, Date Profesionale, Date de Conținut, Date Privind Dispozitivul dvs., și Date privind Tranzacțiile Dvs.
TEMEI LEGAL:
Interesul nostru legitim de a asigura furnizarea serviciilor în mod adecvat și de a ne îmbunătăți serviciile oferite.

2.4. SERVICII SUPORT
Colectăm și prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a oferi servicii suport persoanelor care achiziționeză abonamentele de membru, biletele la evenimentele noastre precum și oricăror alte persoane care ne contactează prin canalele disponibile pentru le a răspunde solicitărilor adresate.
Date de Identificare, Date de Contact, Date Profesionale, Date Privind Dispozitivul dvs., și Date privind Tranzacțiile Dvs., Date privind interacțiunea dvs.
a) Dacă sunteți un simplu vizitator al Paginii Web, vom prelucra următoarele categorii de date:
Date de contact, Date de Conținut, Date Privind Dispozitivul dvs., Date Privind Interacțiunea dvs.
TEMEI LEGAL:
Interesul nostru legitim de a gestiona în mod adecvat orice solicitări privind serviciile pe care le furnizăm, precum și de a ține informați abonații noștri în legătură cu aspecte relevante privind serviciile furnizate acestora.

2.5. COMUNICĂRI COMERCIALE
Dorim să vă ținem la curent cu privire la evenimentele noastre prin intermediul comunicărilor noastre comerciale transmise prin e-mail și/sau telefon. Vă vom transmite astfel de comunicări doar dacă am obținut acordul dvs. în acest sens.
Atunci când acționați ca o persoană de contact pentru o persoană juridică, dacă am obținut permisiunea persoanei juridice, putem utiliza Datele dvs. de Contact (e-mail/telefon) pentru a vă transmite comunicări comerciale (prin mijloace automate de comunicare la distanță) adresate persoanei juridice.
TEMEI LEGAL:
Consimțământ – pentru comunicările noastre comerciale adresate dvs.
Vă puteți oricând dezabona de la aceste comunicări prin apăsarea comenzii ”Dezabonare” din orice comunicare transmisă prin mijloace automate. De asemenea, vă puteți oricând opune prelucrării, utilizând datele de contact din Secțiunea 2 (Date de Contact).
Dacă nu vă dați acordul sau, după caz, vă opuneți prelucrării în orice fel, nu veți mai beneficia de anunțuri privind ofertele noastre.

2.6. FUNCȚIONAREA SISTEMELOR IT, SECURITATEA SISTEMELOR ȘI PREVENIREA ABUZURILOR
Atunci când utilizați sau accesați Pagina Web sistemele noastre colectează în mod automat o serie de Date Privind Dispozitivul Dvs. care sunt utilizate pentru a preveni și investiga eventualele abuzuri / fraude în utilizarea sistemelor noastre IT / serviciilor furnizate de noi, precum și pentru a asigura funcționarea serviciilor și viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre IT.
TEMEI LEGAL:
Interesul nostru legitim de a asigura funcționarea serviciilor oferite, viabilitatea sistemelor IT, prevenirea și investigarea fraudelor și a abuzurilor în utilizarea sistemelor / Serviciilor noastre.

2.7. ANALIZE ȘI STATISTICI PRIVIND FUNCȚIONAREA PAGINII WEB, COOKIES ȘI TEHNOLOGII SIMILARE
Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează vizitatorii / utilizatorii platformei Asociației pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind funcționarea acesteia și a modului în care sunt utilizate serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim funcționalitățile Paginii Web.
Pentru efectuarea acestor analize și statistici vom utiliza Date privind activitatea dvs. în Pagina Web și Date Privind Dispozitivul dvs. și date colectate prin cookies și tehnologiile similare
Pentru efectuarea analizelor, putem, de asemenea, prelucra Date privind dispozitivul dvs. și Date colectate prin cookies și tehnologiile similare. Aceste analize sunt efectuate prin intermediul cookies sau a tehnologiilor similare. Pentru detalii cu privire la aceste tehnologii, vă rugăm să consultați Politica privind Cookies și Tehnologii Similare.
TEMEI LEGAL:
Pentru utilizarea tehnologiilor cookies ne vom baza pe consimțământul dvs.

2.8. CONFORMAREA CU OBLIGAȚIILE LEGALE
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi necesară și pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin conform dreptului național sau al Uniunii Europene, cum ar fi:
8.1.a) respectarea obligațiilor specifice ce ne revin conform legislației financiar-fiscale;
8.1.b) respectarea cerințelor ce țin de arhivarea documentelor (inclusiv a documentelor-financiar fiscale).

2.9. APĂRAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR NOASTRE ÎN PROCEDURI JURIDICARE / ADMINISTRATIVE
Asociația poate, de a asemenea, prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Asociația.

TEMEI LEGAL:
Interesul legitim al Asociației constând în apărarea drepturilor și intereselor noastre în procedurile judiciare / administrative.

2.10. CUI DEZVĂLUIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
2.11. Putem dezvălui Datele dvs. cu Caracter Personal către:
11.1.a) Furnizorii de servicii de comunicații electronice – cum ar fi societăți care prestează pentru noi servicii e-mail în legătură cu diverse aspecte funcționale legate de Serviciile furnizate de Asociație;
11.1.b) Furnizorii de cookies și tehnologii similare, conform celor descrise în Politica privind Cookies și Tehnologii Similare;
11.1.c) Împuterniciților noștri care ne ajută în gestionarea Paginii Web sau ne acordă servicii de stocare a datelor;
11.1.d) Autoritățile publice, în condițiile legii (e.g. când legea impune dezvăluirea sau când avem un interes legitim în a realiza dezvăluirea);
11.1.e) Consultanților noștri (e.g., financiari, juridici etc.).

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE
2.12. Asociația prelucrează datele dvs. cu caracter personal în locația noastră din România.
2.13. Asociația nu efectuează transferuri de date cu caracter personal în străinătate.

3. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3.1. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Precizăm mai jos câteva reguli utilizate de Asociație în determinarea termenelor de păstrare a datelor cu caracter personal:
1.1.a) În general, datele abonaților sunt păstrate atât timp cât aceștia membri în cadrul Asociației. După încetarea raporturilor contractuale, datele aferente abonaților vor putea fi păstrate pentru o perioadă suplimentară egală cu durata termenului de prescripție pentru răspunderea civilă.
1.1.b) Datele cu caracter personal ale persoanelor înscrise în baza noastră de marketing vor fi păstrate până la exercitarea dreptului de retragere a consimțământului / respectiv până la exercitarea dreptului de opoziție.
1.1.c) Datele personale necesare pentru soluționarea plângerilor / reclamanților, furnizarea răspunsurilor la întrebări, solicitări sau alte petiții (altele decât cele care țin de raporturile noastre contractuale) vor fi păstrate pentru o perioadă de 12 luni;
1.1.d) Datele necesare pentru evidențele financiar-contabile for fi păstrate pentru perioada minimă impusă de legislația financiar-contabilă;
1.1.e) Datele aferente cookie-urilor si tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare și o durată de până la 2 ani.

4. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ
4.1. Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de care este responsabilă Asociația în calitate de operator:
1.1.a) Dreptul de acces: puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării. acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare.
1.1.b) Dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete.
1.1.c) Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
1.1.d) Dreptul de opoziție și retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ, fără însă ca aceasta să afecteze în vreun fel prelucrările realizate anterior retragerii.
Vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, fără nicio justificare, precum și altor prelucrări bazate pe interesul legitim al societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.
1.1.e) Dreptul la restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă: (i) contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Societății ca operator prevalează asupra drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată.
1.1.f) Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să vă furnizăm datele dvs. cu caracter personal pe care dvs. ni le-ați furnizat într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. De asemenea, dacă ne solicitați expres, putem să transmitem datele dvs. cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
1.1.g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile
Date de contact: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România, anspdcp@dataprotection.ro
4.2. Pentru exercitarea drepturilor menționate la lit. a)-g) de mai sus, ne puteți contacta utilizând datele de contact menționate la secțiunea 2 (date de contact) de mai sus.

bottom of page